This site offers materials from Bende, Katavi Region, Tanzania
 IRC & LingDy 2
ILCAA, Tokyo University of Foreign Studies

Home Introduction Tusahule Sibhende
Dictionary

Unit 4  Suula jya bhune

Ndaa jimwi / Tumbo moja


Bhaabha bhatwana ni ndaa jimwi. Tu ghooghu ghumwi ni ghwa mujindi ndaa. Bheene ni ndaa jimwi, ne ghoogholi mwihwa ghwabho mukulu. Ila ni bhaana muntu bhukoohela siibho ghaakatoolanga bhakeema bhaa ndaa jimwi

Hawa watoto ni tumbo moja. Ila huyu mmoja ni wa tumbo jingine. Wenyewe ni tumbo moja na yule ni dada yao mkubwa. Ila ni wana ndugu kwa sababu baba yao alioa wanawake wa tumbo moja.


Mifaano jindi / Mifano mingine

Njitilwe Yasini, munya Sefu. [ku mughoosi]  Naitwa Yasini, mtoto wa Sefu.
Njitilwe Mwajuma, wa Masyaka. [ku mukeema]  Naitwa Mwajuma, mtoto wa Masyaka. 
Taata ajitilwe Masyaka, munya Kabhambala. [ku mughoosi]  Baba anaitwa Masyaka, mtoto wa Kabhambala. 
Maajo ajitilwe Halima, wa Sefu. [ku mukeema]  Mama anaitwa Halima, mtoto wa Sefu.
Mwana ghwa nyinambele ajitilwe Juma, ghwa bhubhili Hamisi Mtoto wa kwanza anaitwa Juma, wa pili Hamisi. 
Ndina bheehwabhaane bhabhili no mutooghwane ghumwi.  Nina dada wawili na kaka mmoja. (mimi=mwanamume) 
 Ndina bhaajoojo bhabhili.  Nina dada wawili. (mimi=mwanamke) 
 Bhakuuku bhonse bhaakafwa / bhaliifwa.  Wazee wote wamekufa zamani. 
 Bhamukwetu na bhafyalaane bheekeele kuMwese Mjomba na binamu wanaishi Mwese. 
 Ndina mukulughwane ghumwie.  Nina (kaka au dada) mkubwa mmoja tu. 
 Mukulughwane alina bhaana bhabhili, mughoosi no mukeema.  Mkubwa wangu ana watoto wawili, mwanamume na mwanamke. 


Ndaa jimwi (Tumo moja)

Ndaa jimwi / Tumo moja

taata, so, sye, siifwe, siinywe, siibho  baba yangu, yako, yake, yetu, yenu, yao... 
maajo, nyoko, nyina, nyineefwe, nyineenywe, nyinaabho maajo, nyoko, nyina, nyineefwe, nyineenywe, nyinaabho  mama yangu, yako, yake, yetu, yenu, yao 
kuuku  bibi au babu 
taata ghwa kabhili  babu yake baba 
maajo ghwa kabhili  bibi yake mama 
iikololyane  kaka mkubwa au mdogo kwa mwanamke 
joojo  dada mkubwa kwa mwanamke 
mutooghwane  kaka au dada mdogo, mdogo wangu 
mukulughwane  kaka au dada mkubwa 
mwihwaghwane / ilumbulyane  dada kwa mwanamume 
mukwetu  mjomba 
mfyalaane  binamu, mtoto wa mjomba au shangazi 
taata mukulu, taata mutwana / taata mutooli  baba mkubwa, baba mdogo 
maajo mukulu, maajo mutwana / maajo mutooli  mama mkubwa, mama mdogo 
silikati  baba au mama wa katikati 
mwisukulu  mjukuu 
senge  shangazi 
mkwa taata  baba wa kambo 
mukaa taata  mama wa kambo 
iibhane, iibha  mume wangu, wake 
mukasyane, mukasi  mke wangu, wake 
mwanaane, bhaana bhaane  mtoto wangu, watoto wangu 
   


Masina ghandi /Majina mengine

mutunda pacha aliyezaliwa kwanza 
kahasa pacha aliyezaliwa wa pili 
nkombo mtoto aliyezaliwa baada ya mapacha 
kakwankwa mtoto aliyezaliwa baada ya “nkombo” 
siita mtoto aliyezaliwa baada ya “kakwankwa” 
kasindye mtoto aliyezaliwa kwa kuanza miguu 
masyala mtoto wa kiume aliyezaliwa baada ya mwingine kufa 
ndiilo mtoto wa kike aliyezaliwa baada ya mwingine kufa 
kalekwa (ka-lek-wa) mtoto aliyefiwa, aliyeachwa na mzazi akiwa bado mchanga 


Masiina ghaa mighabho /Majina ya mizimu ya Kibende

Ghwasibhwesa Mzimu wa Bugalaba, mke wa “Muswabaantu” 
Iityasyo  Mzimu wa Bhusyamba 
Kabhulwanyele  Mzimu wa Ndolo 
Kalomo  Mzimu wa Bugalaba, mtoto wa kiume wa “Mbabhala” 
Kamwendwe  Mzimu wa Bhutinta 
Kantange  Mzimu wa Bhutinta, mtoto wa kiume wa “Kamwendwe” 
Katabhi  Mzimu wa Katavi, mtoto wa kiume wa “Nkungwe” 
Kusu Mzimu mkuu wa Bhusungwe 
Mbabhala  Mzimu wa Bugalaba 
Mulangwa  Mzimu wa Bhughansa 
Munyangwa  Mzimu wa Bhutinta, mtoto wa kiume wa “Kamwendwe” 
Muswabhantu  Mzimu wa Bugalaba 
Mwese  Mzimu wa Mwese 
Nkungwe  Mzimu wa Mahale 
Sighanyiike  Mzimu wa Bhusungwe, mke wa “Kusu“ 
Wamwelu  Mke wa “Katabhi” 
Weefula / Ghwefula  Mzimu wa Bhutinta, mke wa “Kamwendwe” 
 

 
Mighabho jya Sibhende (Mizimu ya Kibende)

Copyright 2016 (c) Yuko ABE, All rights reserved.